Roasjö

Forkod
156513
Namn
Roasjö
Län
Älvsborgs
Pastorat
Sexdrega.
Husförhörslängd
(1809), 1838- (lucka 1900-1916).
Arkiv
1921 förstördes församlingsboken 1900-1916 och in- och utflyttningsboken 1895-1921 av brand.

Administrativ historik

Namn
Roasjö
Geo-id
156513000
Tid
0 - 9999