Rödbo

Forkod
148035
Namn
Rödbo
Län
Västra Götalands
Pastorat
omkring 1640-1973 Kungälv, 1974- Säve.
Husförhörslängd
(1800), 1817-.
Arkiv
1796 större delen förstörd vid brand.

Administrativ historik

Namn
Rödbo
Geo-id
148035000
Tid
0 - 9999