Röddinge

Forkod
126508
Namn
Röddinge
Alias
Rödinge
Län
Skåne
Pastorat
-1933 Röddinge och Ramsåsa, 1933-05-01(beslut 1924-05-23 och 1933-02-10)-1961 Vanstad, 1962- Lövestad.
Husförhörslängd
(1683), 1822—

Administrativ historik

Namn
Röddinge
Geo-id
126508000
Tid
0 - 9999