Rödeby

Forkod
108014
Namn
Rödeby
Indelning
1951-07-01 indelad i två kbfd: Rödeby norra kbfd och Rödeby södra kbfd, 1983-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Län
Blekinge
Pastorat
-1915 Fridlevstad, 1915-0501 - eget.
Husförhörslängd
(1683), 1835-.

Administrativ historik

Namn
Rödeby
Geo-id
108014000
Tid
0 - 9999