Rödene

Forkod
158200
Namn
Rödene
Indelning
1967-01-01 uppgått i Alingsås.
Län
Älvsborgs
Pastorat
till 1700-talet Alingsås landsförsamling, sedan -1966 Alingsås (stadsförsamling).
Husförhörslängd
(1732), 1797-1966.

Administrativ historik

Namn
Rödene
Geo-id
158201002
Tid
0 - 1966
succ
Alingsås 158201000
1967 - 9999