Rödön

Forkod
230901
Namn
Rödön
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Pastorat
till omkring 1400 Rödön och Näskott, sedan -1935 Rödön, Näskott, Aspås och Ås, 1935-05- 01 - 1961 Rödön, Näskott och Aspås, 1962- Rödön, Näskott, Aspås och Ås.
Husförhörslängd
1711-

Administrativ historik

Namn
Rödön
Geo-id
230901000
Tid
0 - 9999