Å

Forkod
58123
Namn
Å
Län
Östergötlands
Pastorat
-1917 eget, 1917-05-01- Kuddby.
Husförhörslängd
1793-.

Administrativ historik

Namn
Å
Geo-id
58123000
Tid
0 - 9999