Akebäck

Forkod
98034
Namn
Akebäck
Län
Gotlands
Pastorat
-1920 Follingbo, 1920-05-01- Roma.
Husförhörslängd
1737

Administrativ historik

Namn
Akebäck
Geo-id
98034000
Tid
0 - 9999