Barne-Åsaka

Forkod
160307
Namn
Barne-Åsaka
Län
Skaraborgs
Pastoratskod
30208
Pastorat
-1922 Lekåsa, 1922-05-01- Essunga.
Husförhörslängd
1808-.

Administrativ historik

Namn
Barne-åsaka
Geo-id
160307000
Tid
0 - 9999