Rogsta

Forkod
218404
Namn
Rogsta
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Pastorat
-1918 Rogsta och Ilsbo, 1918-05-01- eget.
Husförhörslängd
1751-.

Administrativ historik

Namn
Rogsta
Geo-id
218404000
Tid
0 - 9999