Röke

Forkod
118321
Namn
Röke
Län
Kristianstads
Pastorat
Röke och Västra Torup.
Husförhörslängd
(1683), 1810-.

Administrativ historik

Namn
Röke
Geo-id
118321000
Tid
0 - 9999