Rölanda

Forkod
150406
Namn
Rölanda
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1670 (Dals-) Ed, 1670-1961 Rölanda och Gesäter, 1962- Rölanda, Gesäter och Töftedal.
Husförhörslängd
1788-

Administrativ historik

Namn
Rölanda
Geo-id
150406000
Tid
0 - 9999