Rolfstorp

Forkod
138305
Namn
Rolfstorp
Län
Hallands
Pastorat
Grimeton.
Husförhörslängd
(1750), 1806-

Administrativ historik

Namn
Rolfstorp
Geo-id
138305000
Tid
0 - 9999