Rommele

Forkod
158106
Namn
Rommele
Alias
Flundre pastorat
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1918 Rommele, Fors, Upphärad, Åsbräcka och Fuxerna, 1918-05-01- Rommele, Fors, Upphärad och Åsbräcka.
Husförhörslängd
1772-.

Administrativ historik

Namn
Rommele
Geo-id
158106000
Tid
0 - 9999