Rone

Forkod
98077
Namn
Rone
Län
Gotlands
Pastorat
-1933 Rone och Eke, 1933-05-01(beslut 1919-08-29 och 1932-09-16)-1961 Rone, Eke, Alva och Hemse, 1962- Alva.
Husförhörslängd
1765-.

Administrativ historik

Namn
Rone
Geo-id
98077000
Tid
0 - 9999