Barnhusförsamlingen

Forkod
18000
Namn
Barnhusförsamlingen
Indelning
1638 bildad, 1786-03-03 uppgått i Adolf Fredrik.
Län
Stockholms
Pastorat
1638-1691 Klara, 1691-1786 eget.
Husförhörslängd
1753-1786.