Rörum

Forkod
118118
Namn
Rörum
Län
Kristianstads
Pastorat
-1930 Östra Vemmerlöv, 1930-05-01- Sankt Olof.
Husförhörslängd
(1697), 1813-

Administrativ historik

Namn
Rörum
Geo-id
118118000
Tid
0 - 9999