Roslags-Bro

Forkod
18820
Namn
Roslags-Bro
Alias
Bro
Indelning
omkring 1330 utbrutet Vätö.
Län
Stockholms
Pastorat
-1961 eget, 1962- Roslags-Bro och Vätö.
Husförhörslängd
1705,

Administrativ historik

Namn
Roslags-bro
Geo-id
18820000
Tid
0 - 9999