Röstånga

Forkod
121413
Namn
Röstånga
Län
Skåne
-1879 huvuddelen i Malmöhus län, del (Härsnäs, Kolema, Uggleröd och Nackarp) i Kristianstads län, 1880 överfört delen i Kristianstads län till Malmöhus län, 1880- helt i Malmöhus län.
Pastorat
Billinge.
Husförhörslängd
(1697), 1783,

Administrativ historik

Namn
Röstånga
Geo-id
121413000
Tid
0 - 9999