Rumskulla

Forkod
88403
Namn
Rumskulla
Län
Kalmar
-1890 huvuddelen i Kalmar län, del (Rumskulla skate) i Ostergötlands län, 1891 överfört Rumskulla skate till Kalmar län, 1891- helt i samma län.
Pastorat
åtminstone till 1561 eget, därefter -1961 Rumskulla och Hässleby, 1962Rumskulla och Pelarne.
Husförhörslängd
1789-.

Administrativ historik

Namn
Rumskulla
Geo-id
88403000
Tid
0 - 9999