Runsten

Forkod
88512
Namn
Runsten
Län
Kalmar
Pastorat
-1917 eget, 1917-05-01-1961 Runsten och Långlöt, 1962- Gärdslösa.
Husförhörslängd
1769-.

Administrativ historik

Namn
Runsten
Geo-id
88512000
Tid
0 - 9999