Bårslöv

Forkod
128313
Namn
Bårslöv
Län
Skåne
Pastorat
-1929 Bårslöv och Fjärestad, 1929-05-01-1961 Bårslöv, Fjärestad, Frillestad och Välluv, 1962- Kvistofta.
Husförhörslängd
(1698), 1838-.
Arkiv
1838-01-10 brandskadat, delvis förstört.

Administrativ historik

Namn
Bårslöv
Geo-id
128313000
Tid
0 - 9999