Ryda

Forkod
166011
Namn
Ryda
Indelning
införlivat Halvås (oklart när).
Län
Skaraborgs
Övrigt
SCB 1880: Ryda och Halvås torde numera böra anses vara en kyrkoförsamling.
Pastorat
förr Ryda, Halvås, Naum och Kedum, sedan Ryda, Naum och Södra Kedum.
Husförhörslängd
1818-

Administrativ historik

Namn
Ryda
Geo-id
166011000
Tid
0 - 9999