Barva

Forkod
48404
Namn
Barva
Län
Södermanlands
Pastorat
-1979 Jäder, 1979-07-01 - Kjula.
Husförhörslängd
1784-.

Administrativ historik

Namn
Barva
Geo-id
48404000
Tid
0 - 9999