Rysk-grekiska

Forkod
18000
Namn
Rysk-grekiska
Alias
Kristi Förklaring
Indelning
1617 bildad.
Län
Stockholms
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1830-.
Arkiv
Birger Jarlsgatan 98, 104 32 Stockholm.