Ryssby

Forkod
78103
Namn
Ryssby
Län
Kronobergs
Övrigt
1637-1669 hade Tutaryd egen kyrkoherde, men hörde egentligen till Ryssby pastorat.
Pastorat
-1961 Ryssby och Tutaryd, 1962- Ryssby, Tutaryd och Agunnaryd.
Husförhörslängd
1738-.

Administrativ historik

Namn
Ryssby (g-län)
Geo-id
78103000
Tid
0 - 9999