Rystad

Forkod
58024
Namn
Rystad
Indelning
1784 införlivat Näsby.
Län
Östergötlands
Pastorat
1535-1582 (Östra) Harg, 1582-1928 eget, 1928-05-01(beslut 1917-06-29 och 1927-05-27)-1961 Rystad och Östra Harg, 19621977 Rystad, Östra Harg, Törnevalla, Östra Skrukeby, Lillkyrka och Gistad, 1978Ryst
Husförhörslängd
1788-.

Administrativ historik

Namn
Rystad
Geo-id
58024000
Tid
0 - 9999