Båstad

Forkod
116801
Namn
Båstad
Indelning
1400-talet utbruten ur Västra Karup.
Län
Kristianstads
Pastorat
åtminstone 1560-1860 Båstad och Torekov, 1860-05-01-1923 Hov, 1923-05- 01 – 1961 Båstad och Hov, 1962-1971 eget, 1972- Båstad och Östra Karup. Husförhörs- längd: (1683), 1870-.
Arkiv
1870-06-09 brand, helt förstört, viss rekonstruering har skett.

Administrativ historik

Namn
Båstad
Geo-id
116801000
Tid
0 - 9999