Säby

Forkod
196104
Namn
Säby
Län
Västmanlands
Pastorat
-1917 eget, 1917-05-01- Kolbäck.
Husförhörslängd
1690-.

Administrativ historik

Namn
Säby (u-län)
Geo-id
196104000
Tid
0 - 9999