Sala landsförsamling

Forkod
198100
Namn
Sala landsförsamling
Indelning
1624-04-15 utbrutet Sala stadsförsamling, 1962-01-01 uppgått i Sala.
Län
Västmanlands
Pastorat
-1878 Sala stadsförsamling, 1879(beslut 1871-04-25)-1961 eget.
Husförhörslängd
1665-1961.