Saleby

Forkod
168114
Namn
Saleby
Indelning
efter 1546 införlivat Lanna.
Län
Skaraborgs
Övrigt
i Skånings härad; skall mycket tidigt ha haft Synnerby och Skallmeja som annex.
Pastorat
till omkring 1550 Saleby, Trässberg, Härjevad, Lanna och Rycka, sedan -1988 Saleby, Trässberg och Härjevad, 1989- Sävare.
Husförhörslängd
(1735), 1756-.

Administrativ historik

Namn
Saleby (r-län)
Geo-id
168114000
Tid
0 - 9999