Salem

Forkod
12801
Namn
Salem
Alias
Släm
Län
Stockholms
Pastorat
-1938 Botkyrka, 1939- eget.
Husförhörslängd
1718-.

Administrativ historik

Namn
Salem
Geo-id
12801000
Tid
0 - 9999