Sanda

Forkod
98057
Namn
Sanda
Län
Gotlands
Pastorat
medeltiden Sanda och Västergarn, sedan -1961 Sanda, Västergarn och Mästerby, 1962- Sanda, Västergarn, Mästerby, Hejde och Väte.
Husförhörslängd
1787,

Administrativ historik

Namn
Sanda
Geo-id
98057000
Tid
0 - 9999