Sandarne

Forkod
218202
Namn
Sandarne
Indelning
1917-05-01 utbruten ur Söderhamn som kapellförsamling, men kapellag med särskild bokföring sedan 1868.
Län
Gävleborgs
Pastorat
Söderhamn.
Husförhörslängd
1866,

Administrativ historik

Namn
Sandarne
Geo-id
218202000
Tid
1917 - 9999
pre
Söderhamn 218201001
1620 - 1916