Sandby

Forkod
84018
Namn
Sandby
Län
Kalmar
Pastorat
en tid på 1500-talet (Norra) Möckleby, annars -1926 Sandby och Gårdby, 1926-05-01(beslut 1916-06-17 och 1924-11-28)-1961 Sandby, Gårdby och Norra Möckleby, 1962- Glömminge.
Husförhörslängd
1821-.

Administrativ historik

Namn
Sandby
Geo-id
84018000
Tid
0 - 9999