Beateberg

Forkod
166311
Namn
Beateberg
Alias
Ruda
Indelning
före 1540 utbruten ur Hunnekulla (se Tiberg).
Län
Skaraborgs
Övrigt
motsvarande Jordebokssocken har även kallats Hunnekulla, 1889-04-12 enligt KBr endast Beateberg.
Pastorat
-1961 Bällefors, 1962- Fägre.
Husförhörslängd
1778-.

Administrativ historik

Namn
Beateberg
Geo-id
166311000
Tid
0 - 9999