Sånga

Forkod
12507
Namn
Sånga
Län
Stockholms
-1786 Stockholms län, 1786-1810 Svartsjö län, 1810- Stockholms län.
Övrigt
födelser vid Sånga förlossningshem 1932-1946 införda i församlingens födelsebok; 1892-1923 särskilda kyrkoböcker (kyrkostamrullor) för Svartsjö tvångsarbetsanstalt, på landsarkivet.
Pastorat
-1942 Sånga och Skå, 1943- (beslut 1922-03-10 och 1940-05-10) Sånga, Skå, Färentuna och Hilleshög.
Husförhörslängd
1771-.

Administrativ historik

Namn
Sånga (ab-län)
Geo-id
12507000
Tid
0 - 9999