Sankt Hans

Forkod
98000
Namn
Sankt Hans
Indelning
utbruten ur Sankt Per, 1500-talet uppgått i Visby.
Län
Gotlands