Benestad

Forkod
116002
Namn
Benestad
Län
Kristianstads
Pastorat
-1961 Övraby, 1962-1976 Tomelilla, 1976-10-01-1985 Tryde, 1985-04-25- Tomelilla.
Husförhörslängd
(1687), 1813- (lucka 1821).

Administrativ historik

Namn
Benestad
Geo-id
116002000
Tid
0 - 9999