Sankt Ibb

Forkod
128202
Namn
Sankt Ibb
Län
Skåne
Pastorat
-1961 eget, 1962- Landskrona.
Husförhörslängd
(1684), 1819-.
Arkiv
1658-1660 krigsskadat.

Administrativ historik

Namn
Sankt ibb
Geo-id
128202000
Tid
0 - 9999