Sankt Katarinae kapell

Forkod
168100
Namn
Sankt Katarinae kapell
Indelning
kapellförsamling, 1668 enligt obekräftad uppgift uppgått i Otterstad.
Län
Skaraborgs
Pastorat
Otterstad.