Sankt Laurentii

Forkod
198400
Namn
Sankt Laurentii
Indelning
tidigast 1545 uppgått i Arboga stadsförsamling.
Län
Västmanlands
Pastorat
1545-02-12 enligt KBr till Arboga.