Berg

Forkod
168322
Namn
Berg
Län
Skaraborgs
Pastorat
sedan 1400-talet Berg, Lerdala, Timmersdala och Böja.
Husförhörslängd
1765-.

Administrativ historik

Namn
Berg (r-län)
Geo-id
168322000
Tid
0 - 9999