Sankt llian

Forkod
198000
Namn
Sankt llian
Indelning
1946-01-01 uppgått i Västerås (domkyrko).
Län
Västmanlands
Pastorat
Västerås (domkyrko).
Husförhörslängd
1699-1945.