Sankt Mariae kapell

Forkod
168100
Namn
Sankt Mariae kapell
Alias
Torsö, Traneberg
Indelning
omkring 1520 uppgått i Otterstad (eller möjligen därefter att betrakta som kapellförsamling till 1800-talet).
Län
Skaraborgs