Berg

Forkod
196102
Namn
Berg
Län
Västmanlands
Pastorat
-1942 eget, 1943- Hallstahammar.
Husförhörslängd
1665-.

Administrativ historik

Namn
Berg (u-län)
Geo-id
196102000
Tid
0 - 9999