Berg

Forkod
78025
Namn
Berg
Indelning
före 1346 utbrutet Aneboda.
Län
Kronobergs
Pastorat
-1961 Berg och Ormesberga, 1962- Aneboda.
Husförhörslängd
1779-.

Administrativ historik

Namn
Berg (g-län)
Geo-id
78025000
Tid
0 - 9999