Sankt Olof

Forkod
156200
Namn
Sankt Olof
Indelning
1473-08-17 uppgått i Sankt Peder.
Län
Älvsborgs

Administrativ historik

Namn
Sankt peder
Geo-id
156204000
Tid
0 - 9999