Sankt Olof

Forkod
38100
Namn
Sankt Olof
Indelning
1548 uppgått i Enköping.
Län
Uppsala
Pastorat
eget.