Sankt Olof

Forkod
98000
Namn
Sankt Olof
Indelning
slutet av 1100-talet troligen utbruten ur Sankt Per, förmodas på tveksamma grunder ha varit ursprungligen norsk församling, 1500-talet uppgått i Visby.
Län
Gotlands